กิจกรรม RMUTT LOVE University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรม RMUTT LOVE Universityเนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เพื่อแสดงความรักใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรม RMUTT LOVE University เพื่อแสดงถึงความรัก ในมหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์เพลงของมหาวิทยาลัย 2 เพลงใหม่ ได้แก่ เพลง RMUTT และเพลงราชมงคลธัญบุรี ที่แต่งโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี ขับร้องโดย คุณ ชวิน จิตรสมบูรณ์ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและกล้าแสดงออก โดยในกิจกรรม RMUTT LOVE University ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ การจัดการประกวดวงดนตรี(เต็มวง) และTalk Show (โชว์มุกเสี่ยวบอกรัก) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความรักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่
นิทรรศการ RMUTT LOVE University ชั้น 1 ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
เวทีการประกวดหน้าอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร Talk Show (โชว์มุกเสี่ยวบอกรัก U : you / U : University)
ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกวดวงดนตรี RMUTT LOVE University
ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ