รายการสถานีสีเขียว

 
รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ช่อง Thai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เฉลียว  หมัดอิ๊ว เรื่องการย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากกะเพรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์