กระเทาะเปลือกธุรกิจ ผ่านความคิด CEO

ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการในหัวข้อ “กระเทาะเปลือกธุรกิจ ผ่านความคิด CEO” จัดโดยนิสิตโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ด้วยนิสิตโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ รุ่นที่ 20 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ จะจัดงานสัมนาวิชาการในหัวข้อ “กระเทาะเปลือกธุรกิจ ผ่านความคิด CEO” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คณะนิสิตโครงการฯ รุ่นที่ 20 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นองค์ปาฐกถา ได้แก่ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำจัด และคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)