โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อวัฒนธรรม นำวิชาการสู่สังคม

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานวันวิทยาการจัดการ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อวัฒนธรรม นำวิชาการสู่สังคม”  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม