งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ความประทับใจในโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ความประทับใจในโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปีพุทธศักราช 2554 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้พนักงานของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ความประทับใจ ในโครงหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเผยแพร่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นที่รับรู้้ในวงกว้าง

ภายในงานนิทรรศการประกอบด้วย ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 100 ภาพ รวมทั้งนำภาพถ่ายจากคอร์ลัมน์ “ปิดทองหลังพระ” ในนิตยสาร “ดิฉัน” ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนมาจัดแสดง นิทรรศการนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มกราคม-30 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑื ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ธนาคารจึงขอเรียนเชิญท่าน และนักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อความสดวกในการเข้าชมนิทรรศการ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-4525-7