TOA Training Camera 3 หนุ่ม มทร.ธัญบุรี


TOA  Training  Camera  3  หนุ่ม  มทร.ธัญบุรีผู้ชนะจากเวที  Web  Design  Contest  Award  2009
ทีม TOA  Training  Camera 3  หนุ่ม  จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  
ประกอบด้วย  “ออฟ”  นายภควัต  สุวรรณเขตต์  “ต้อง”  นายภัทรธร  ภู่พรายงาม  และ  “อาร์ท”  นายทวีชัย  อัศวรังสิตแสง  นักศึกษาชั้นปีที่  2  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์  2009  (Web  Design  Contest  Award  2009)  จัดขึ้นโดยความร่วมมือ  3  มหาวิทยาลัย  3  ประเทศ  คือ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Hakkaido  Information  University  
จากประเทศญี่ปุ่น  และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  ประเทศไทย  โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด  18  ทีม

ทั้ง  3  หนุ่ม  เล่าว่า  เว็บไซต์ที่ออกแบบ  คือ  เว็บไซต์การสอนถ่ายภาพ  สร้างโดย  Flash  CS4  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์  ระหว่างที่เรียน เพราะว่า  Flash  สามารถสร้างลูกเล่นได้มากมาย  ที่ออกแบบเว็บไซต์การสอนถ่ายภาพ  เพราะว่า  ได้เรียนการถ่ายภาพมาแล้ว  ต้องการจะถ่ายทอดเทคนิคที่ได้สัมผัสมาด้วยตนเอง  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปถ่าย  1  รูป นำ เข้ามาไว้ในคอมพิวเตอร์  เพื่อความสะดวกสบายในการเรียนของคนที่สนใจในการถ่ายภาพ  เรียนได้ทุกเวลา  หรือว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ  สามารถเรียนเลยผ่านเว็บไซต์ได้เลย
Training  Camera  จุดเด่นเว็บไซต์  มีลูกเล่นหลากหลาย  แบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น  5  เรื่อง  ประกอบด้วย  1.  Basic  of  Camera 2.  Tools  of  Camera  3.  Mode  4.  Principle  of  Camera  5.  Basic  Composition    โดยแต่ละเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก คนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนรู้ได้  แบ่งงานออกแบบเป็น  3  ส่วน  1.เนื้อหา  โดย  ออฟเป็นผู้รับผิดชอบ  2.  ด้านกราฟิก  ต้องรับผิดชอบ  3. ส่วนการเขียนเว็บ  อาร์ทจะเป็นผู้รับผิดชอบ  โชคดีที่มีความถนัดในเรื่องการออกแบบ  จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการทำงาน  แต่ปัญหาที่เจอ  คือเวลา ไม่มีเวลาเต็มที่ในการออกแบบ  เพราะว่า  จะต้องเรียน  ส่วนใหญ่ที่ทำจะเป็นเวลาหลังเลิกเรียน
การออกแบบเว็บไซต์มีโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบมากมาย  ขึ้นอยู่กับความสนใจ  ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน  ซึ่งบางคนก็ซื้อหนังสือมาอ่านเอง  หรือว่าศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง  เช่นเดียวกับพวกเรา  ที่สนใจในเรื่องของการทำเว็บ  ศึกษาค้นคว้าตามหนังสือหรือว่า Internet ต่างๆ  มีข้อสงสัยจะถามอาจารย์  “ปัจจุบันทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์  ถ้าอยู่ว่างๆลองซื้อโปรแกรมมาศึกษา  ไม่ใช่มีคอมไว้เล่นแต่  Internet คอมพิวเตอร์มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”
TOA  Training  Camera  ดีใจกับผลงานชิ้นแรกมาก  ในการได้รับรางวัลในครั้งนี้  เพราะว่า  ไม่เคยเข้าประกวดเวทีไหนเลย  ก่อนแข่งขันไม่ได้หวังรางวัล  เพียงต้องการประสบการณ์จากการแข่งขัน  คำแนะนำของคณะกรรมการ  ประสบการณ์ในการเข้าประกวด  “การทำงานเป็นทีม”  สิ่งที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้  ส่วนใครที่สนใจเว็บไซต์การสอนถ่ายภาพของพวกเรา  สามารถเข้าไปดูได้ที่  ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้  เพียงแค่เราศึกษาทำความเข้าใจ ความฝันก็ไม่ไกลเกินความสามารถ”  ทั้งสามหนุ่มกล่าวทิ้ง

ชลธิชา
  ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี  0-254-4994