คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความประสงค์คัดเลือกบัณฑิต เพื่อรับทุนในการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 เพื่อรับทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม