คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร Supervisor

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จัดอบรมหลักสูตร Supervisor จำนวน 3 วัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 3 , 10 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม