การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด สังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม