บริษัท โซนี่ ไทย จำกัดมอบงบประมาณสนับสนุน

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะ นายกสมาคมเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และคุณปิยทัศน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้า บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมลงนามทางวิชาการและมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านโทรทัศน์และมัลติมีเดียที่ประเทศเกาหลี ณ มทร.ธัญบุรี