การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลหนองเสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม