การประกวดขับร้องเพลงต้นกล้าลูกทุ่งวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี รอบคัดเลือก

จังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดประกวดขับร้องเพลงต้นกล้าลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยจังหวัดปทุมธานี เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด