รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมสอบ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครอบรมโครงการฝึกอบรมภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป ช่วง 3/2555

ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 55 – 8 ก.ค. 55 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน
และอบรมระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 55 – 18 มิ.ย. 55 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2555