โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2555

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารนาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00 น.- 20.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึกถือปฏิบัติสืบทอกกันมาจนถึงปัจจบัน

กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี
ปีการศึกษา  2555
ณ  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์  
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธที่  13  มิถุนายน 2555

เวลา  16.00 น.  พิธีสวดมนต์เย็น

เวลา  17.00 น.  พิธีทำบุญถวายแด่ครูอาจารย์และเทพเทวดา

วันพฤหัสบดีที่  14 มิถุนายน  2555

เวลา  05.00 น.  พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ฯ  

เวลา  07.00น.  พิธีพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า และเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา  08.00 น.  ผู้เข้าร่วมพิธี เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้างานร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยและ  ดุริยางค์ไทย

เวลา  09.00 น.  เริ่มพิธีไหว้ครูทั้ง 2 พิธี

เวลา  09.09 น.   เป็นต้นไป   ประธานในพิธีจุดเทียนชัย และถวายเครื่องบูชาครู สาธยายมนต์อ่านโองการพิธีไหว้ครูทั้ง 2 พิธี

                       – พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย   พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย

                       – พิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทย พิธีครอบครูดุริยางค์ไทย

                       – พิธีรับมอบนาฏศิลป์ไทย   พิธีรับมอบดุริยางค์ไทย

หมายเหตุ

                       พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย    ห้องสุนทรวาทิน  ชั้น 1

                     – พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย     ห้องรามราฆพ   ชั้น 5

 

แสดงความคิดเห็น