ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมห่วิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 Shot GUN เวลา 12.30 น. ณ สนามกอล์ฟวิลด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิต ซึ่งกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างองค์กร อีกทั้งกีฬากอล์ฟเป็นสื่อส่งเสริมการประสานงาน และเพิ่มศักยภาพการทำงานระหว่างกันให้เกิดประสิทธิภาพ รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนสวัสดิการให้กับข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายลเอียดเพิ่มเติม และเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 0 2354 5586, 0 2354 5524-5 หรือสมัครผ่านทาง  http://www.mua.go.th/users/golf/ หรือแจ้งความประสงค์สมัครได้ทาง Email : infi@mua.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555