รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แสดงความคิดเห็น