ประกาศรับสมัคร แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน 4 สนาม 4 ภาค

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ สนามที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี