กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

  

นักศึกษาใหม่ทุกคนที่ยังไม่ผ่านการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปตรวจสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย