โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหลักหก

  

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม