รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา ประจำปีการศึกษา 2555
จากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม วิทย์-คณิต โดยพิจารณาจากคะแนน GPA, O-NET, A-NET, GAT, PAT และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2555 หรือจนกว่าจะมีนักศึกษาครบตามแผน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2549-3903