รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2555

1. ให้ทุนการศึกษาบัรฑิต เกียรตินิยม  1  ทุน

2. รับสมัครบัณฑิตจากทุกสาขาวิชา    10 คน

สอบถาม ติอต่อ-สมัคร ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2549-4507

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555