รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม