เปิดสูตร “เส้นใยทนไฟ” รับมืออัคคีภัย


คณะวิจัยร่วมจุฬาฯ-มทร.ธัญบุรีพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์พิเศษสูตรทนไฟ – ต้านการหลอมหยด หวังลดความสูญเสียทรัพย์สินจากอัคคีภัย พร้อมส่งต่อเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

รศ.กาวี ศรีกูลกิจ หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยบูรณาการด้านสิ่งทอ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ทีมวิจัยสามารถพัฒนาเม็ดสีเข้มข้น (Masterbatch) เพื่อนำไปผสมเพิ่มคุณสมบัติทนไฟให้กับเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งใช้ประกอบเป็นสิ่งทอและเฟอร์นิเจอร์ในอาคาร จึงลดความสูญเสียจากอัคคีภัย จากที่ผ่านมาเส้นใยสังเคราะห์หลักของไทยคือ โพลีโพรพิลีน หรือพีพี เมื่อนำไปผลิตเป็นสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน จะมีจุดด้อยคือ ติดไฟง่าย กลายเป็นวัตถุไวไฟ

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจากการสังเคราะห์อนุภาคของแร่ดินเหนียว (Clay) และซิลิกา เพื่อทดสอบการช่วยกระจายตัวในเนื้อพลาสติก และยึดโครงสร้างของพลาสติก ไม่ให้หลอมหยดเมื่อถูกความร้อน

เนื่องจากแร่ดินเหนียวและซิลิกามีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับพลาสติก จึงต้องนำไปดัดแปลงโดยการสกัดและทำให้อยู่ในรูปของเม็ดสีเข้มข้น เพื่อนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกพีพีตามสูตรที่พัฒนาขึ้น จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการปั่นเส้นใย และนำเส้นใยสังเคราะห์ที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐ

ผลที่ได้คือ เส้นใยสังเคราะห์สูตรผสมแร่ดินเหนียว มีคุณสมบัติหน่วงไฟได้ดี และไม่หลอมหยด เทียบได้กับมาตรฐานสิ่งทอไม่ติดไฟสำหรับใช้ภายในบ้านของต่างประเทศ ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สูตรผสมซิลิกา แม้จะไม่ได้ผลดีเท่ากับแร่ดินเหนียว แต่กลับได้คุณสมบัติที่ดีสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้กลางแจ้ง เช่น หญ้าเทียม รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายในรถยนต์

เมื่อประสบความสำเร็จจากการทดสอบเบื้องต้น ทีมวิจัยได้ขยายระดับการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมนำร่อง (Pilot Scale) ในปริมาณ 5 กิโลกรัม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเห็นความเป็นไปได้

“การทดสอบในปริมาณ 5 กิโลกรัม ถือว่าทำได้จริง ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นใยสังเคราะห์คุณสมบัติพิเศษ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเราพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาเส้นใยอัจฉริยะให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย” หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวนำเสนอผลงานในงาน “ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น” เวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เทคโนโลยีเส้นใย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการของไทย เพื่อพัฒนาเส้นใยและสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์

งาน “ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสิ่งทอไต้หวัน