01

“น้องไผ่” นายพงค์ณธี ภูฆัง คว้ารางวัลในการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “รักไม่มีเงื่อนไข”