“น้องไผ่” คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ ในการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “รักไม่มีเงื่อนไข”


ขอแสดงความยินดีกับ “น้องไผ่” นายพงค์ณธี ภูฆัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรเทียบโอน) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “รักไม่มีเงื่อนไข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา

RMUTT continuing program student wins the 1st award of HRH Princess Saomsawali

Congratulation to Mr. Pai or Pongnatee Pooklang, 4th year student, continuing program student under the Faculty of Mass Media Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, for the 1st winner award of Her Royal Highness Princess Saomsawali about Photo Contest under the name of Love without Condition to celebrate Her Majesty the Queen Sirikit on National Mother Day at Royal Garden Plaza, Pattaya.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha