เครื่องสีข้าวโดยพลังงานคน

รายการคนไทยทัวกะทิ ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทำรายการเรื่องก๊าซชีวมวลจากมูลสุกร ขับเคลื่อนรถยนต์ ผลงานของ อ.ชัยรัตน์ หงษ์ทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Thai project of RMUTT’s on TV

Kon Thai Hau Krathi Program (name of Thai TV program) from MCOT Public Company Limited shoots Thai project about Rice Mill Machine by Human Power, belonging to Mr. Thawatchai Khamdang, Faculty of Industrial Education.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha