คปภ.เคียงข้างเรา โฆษณาภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม

ผลงานภาพยนตร์โฆษณาของ “น้องต่าง”นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ “คปภ. เคียงข้างเรา” ผลงานภาพยนตร์โฆษณาของ “น้องต่าง” นายฐาปกรณ์ อ่อนประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่คว้ารางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับมากขึ้น ภาพยนตร์
โฆษณาอยู่ที่การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก

โฆษณา 1 เรื่อง ความยาว 30 วินาที สามารถถ่ายเสร็จภายใน 1 วัน ความสะดวกสบายของการทำภาพยนตร์ โฆษณาในปัจจุบันแต่เทคนิคเหล่านี้ต้องอาศัยความชำนาญประสบการณ์ โดยส่วนตัว สนใจเทคนิคทางด้านนี้ นอกจากจะศึกษาในห้องเรียน การซื้อหนังสือมาอ่าน ค้นหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต และที่สำคัญต้องหาตัวอย่างผลงานต่างๆ มาดูเพื่อนำมาปรับใช้ หรือศึกษาวิธีขั้นตอนการทำ 4 ปี ที่ได้เรียนรู้ ทำให้รักงานทางด้านนี้มากขึ้น

ตัวอย่างชิ้นงาน

ปัจจุบันรับงานจากบริษัท 96 film (บริษัททำหนัง) มาทำด้วย ในส่วนเรื่องของกราฟิก ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานระหว่างที่เรียน เป็นการสะสมประสบการณ์ในการทำงาน เรียนรู้งานจริง “ได้รู้ ได้ศึกษาความรู้จากการทำงานไปพร้อมกับการเรียนในห้องเรียน” ตอนไปสมัครงานจะได้มีผลงานไปเสนอ งานแต่ละชิ้นที่รับมาทำ ท้าทายความสามารถของตน “จะแบ่งเวลาตอนเรียนก็เรียนอย่างเต็มที่ ตอนนี้เรียนปี 4 จะมีเรียนน้อย เอาเวลาที่ว่างไปทำงาน”

  

เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 2.70 “ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเกรด” ถึงจะเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 มีเกรดสูงแต่ไม่สามารถทำงานได้ “ผมเลือกที่จะทำงานได้ มากกว่าเกรดเฉลี่ย” เนื่องจากในสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ความสามารถเฉพาะตัว เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการสมัครงาน ความสามารถที่มีในตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการใช้ชีวิตนักศึกษา ด้วยใจรักที่จะเรียนแขนงนี้ มุ่งมั่นที่จะทำ “เด็กจากโรงเรียนสามัญที่ชอบดูภาพยนตร์ จนมาทุกวันนี้สามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณาเป็นของตนเอง บ้างครั้งคนที่มองว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะเริ่ม นั่นคือสิ่งที่ยากสำหรับผม”

รางวัลที่ได้มาจากการประกวด เป็นรางวัลแรกที่ส่งผลงานเข้าประกวด ตามเวทีต่างๆ ดีใจ สิ่งที่ได้ทุ่มเทพากเพียร ตั้งใจศึกษา ประสบความสำเร็จ เป็นกำลังใจในการส่งผลงานประกวดครั้งต่อไป “อย่าไปจริงจังกับชีวิต เพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ถ้ารู้ว่าเราชอบอะไร ควรที่จะเต็มที่และสนุกไปกับสิ่งที่เราชอบ ความสำเร็จที่หวังไว้สำเร็จแน่นอน” ต่างกล่าวทิ้งท้าย เป็นอีกหนึ่งเด็กตัวอย่างที่อนาคตไกล นอกจากนี้น้องต่างยังรับงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น้องต่าง โทร.087-994-1855

เรียบเรียงโดย : ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Tang, RMUTT students with successful excellent award and life

Tang or Mr. Taprakorn Onpathum, student in the 4th year, majoring in Movies and photos Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, has won the Excellent Image and Technique Award in the Shot Film Production Competition hosted by Office of Insurance Commission in order to cultivate and increase students and youth’s mind and ethic on insurance making.

In the contest, one short film must be taken 30 minutes and established within 1 day with the good experience. Tang says “in my opinion, I really crazy in this film production, individually. Besides studying in the class, learners and other users must also sort out another source of information in order to develop their work. Somehow, they are also recommended to find out the successful example by searching the internet, books and others. Finally, these things will help to focus and loyal to the works. ”

96 Film Company gave him work experience together with the knowledge which he could get from the classroom. He says “when he applied for this job, he had to present his work at the company and requested work back to be done at housing.” About studying in the 4th year now, how can I divide the time to study and work? He says “in my personal ideal, I do not care much about grade average after studying. My grade is around 2.70 lower than 3.00.” A common student who had before only seen films done by the others, but now, can make by one self says “in this particular era whereas the competition world is being taken, the special talent and ability is the most important factor. Moreover, there are many people saying about the difficult film production it is. In contrast, in my opinion, the most difficult thing in my life is thing that has never been started.”

“This award is the first win in my life which I have sent my works to many competition stages” he adds. Remember also “do not get stress on work which you are making it in your life as the life is uncertain, but please enjoy with you loved work at most. Finally, the success will come to you” Before leaving this article, Tang from RMUTT is another one good example student. If there is any one being interested in work, you can kindly contact him at 087-994-1855.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha