มอบส้วมกระดาษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ส่งมอบส้วมกระดาษ แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งมอบส้วมกระดาษ ที่ผลิตโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แก่ นายไชยยศ  จิรเมธากร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

แสดงความคิดเห็น