พิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ “Engineering Student Talent Award “ESTA-2011”

HE P.R. Chakravarty   เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรและของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการสอบแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ “Engineering Student Talent Award “ESTA-2011” โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ร่วมแสดงความยินดี  ณ  ห้องประชุมราชพฤษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554