วันที่ 21 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Tsing Hua University