ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมงานประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 -23 มีนาคม 2555