วันที่ 22 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Pingtung University of Science and Technology