ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมงานประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 -23 มีนาคม 2555

ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมงานประเทศไต้หวัน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18 -23 มีนาคม 2555

วันที่ 19 มีนาคม 2555 คณะเข้าร่วมงาน Taiwan-Thailand Higher Education Forum 2012

  

วันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม Food Industry Research and Development Institute 

  

  

วันที่ 21 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Tsing Hua University 

  

วันที่ 22 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Pingtung University of Science and Technology