รายการตามทันเกษตร TV.7

รายการตามทันเกษตร ช่วงเกษตรวันนี้ ทางช่อง 7 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ รศ.อนุตร  จำลองกุล เจ้าของผลงานเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี