เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน

เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน ที่สร้างขึ้นเพื่อนทุ่นแรงของมนุษย์ ผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธัญบุรี จากแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบกับความต้องการที่จะประดิษฐ์ เครื่องมือสำหรับช่วยทุ่นแรง ที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการคิดค้น รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานขึ้น จนเป็นผลสำเร็จ

โดยทั่วไป เครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อนทุ่นแรงของมนุษย์เครื่องต้นกำลังมักจะใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า เป็นต้นแน่นอนว่าความสะดวกสบายเหล่านั้นก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบกับความต้องการที่จะประดิษฐ์ เครื่องมือสำหรับช่วยทุ่นแรง ที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการคิดค้น รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานขึ้น จนเป็นผลสำเร็จโดยนายทรงยศ ข้องชัยภูมิ น.ส.สุนิสา กันทุกข์ และนายศิริพงษ์ ลิกขชัย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี อ.กระวี ตรีอำนรรค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

จุดเด่นของเครื่องเก็บใบไม้คือ เป็นเครื่องเก็บใบไม้ที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือว่าน้ำมัน อาศัยแต่แรงงานคนเท่านั้นเป็นเครื่องต้นกำลัง

 

เจ้าของผลงานเปิดเผยอีกว่า เครื่องเก็บใบไม้เครื่องนี้ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆคือ เฟืองขับ ชุดหัวเกี่ยว ตัวลำเลียง(ผ้าใบลำเลียง)และตัวเก็บใบไม้ หลักจากทำงานและขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจาก เมื่อเราเข็นรถ ล้อหลังของเครื่องจะมีเฟืองขับเฟืองตัวหน้าให้แกนหัวเกี่ยวหมุน เพื่อเกี่ยวเอาใบไม้ขึ้นมาที่ตัวลำเลียง(ใช้โซ่ และสายพานในระบบการลำเลียง) ซึ่งก็คือผ้าใบลำเลียงเพื่อไปเก็บไว้ในถุงเก็บที่อยู่ด้านหลังตัวรถ  จากการทดสอบพบว่า เครื่องสามารถเก็บใบไม้ได้ดีที่สุดที่ปริมาณใบไม้ เฉลี่ย 59 กิโลกรัม/ไร่ โดยใช้แรงงานคนเพียงคนเดียวเวลาทำงานที่ดีที่สุดคือ 3.9 ชั่วโมง/ไร่ อัตราการทำงาน 14.62 กิโลกรัม/ไร่/ชม.

สำหรับผู้ใดที่สนใจ อยากสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3580

 

แสดงความคิดเห็น