ผู้กู้รายเก่าที่รอประกาศรายชื่ออนุมัติกู้ต่อเนื่อง

ผู้กู้รายเก่าที่ยื่นเอกสารและสอบสัมภาษณ์แล้ว รอการประกาศรายชื่ออนุมัติกู้ต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่า ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อเนื่องได้ เนื่องจากต้องรอวงเงินจากกองทุน กยศ. (วงเงินคนละส่วนกับผู้กู้รายใหม่) ดังนั้น ขอให้นักศึกษาคอยติดตามการประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่าทุกวันได้ทาง www.sd.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th