มทร.ธัญบุรีสู้น้ำท่วม สร้างเครื่องบรรจุทราย ได้ 14 ถุงต่อนาที

ถึงตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะน้ำท่วมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ ส่งผลให้ดำรงชีวิตยากลำบากยิ่งขึ้น ในขณะที่บริเวณที่น้ำยังท่วมไม่ถึงประชาชนได้ร่วมมือกันป้องกัน ชุมชน หมู่บ้านของตัวเองอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างคูกั้นน้ำ สร้างกำแพงกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ซึ่งเครื่องมือป้องกันที่สำคัญในภาวะนี้ก็คือกระสอบทราย

ทั้งนี้น้ำที่หลากมาก กระสอบทรายที่นำมาป้องกันน้ำท่วม ก็เป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมากในขณะที่การบรรจุทรายยังต้องอาศัยแรงงานคนซึ่งอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้เอง อาจารย์ และนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เห็นความลำบากของประชาชน จึงได้ร่วมกันคิดและสร้างเครื่องบรรจุทรายกึ่งอัตโนมัติ ที่อาศัยแรงงานคนเพียงแค่ 2 คนก็สามารถบรรจุทรายได้ 7-14 ถุงต่อนาทีขึ้นได้จนสำเร็จ

ดร. สถาพร ทองวิค เปิดเผยว่า นอกจากตนแล้วโครงการนี้ยังประกอบด้วยอาจารย์จักรวาล บุญหวาน และทีมนักศึกษา คือนายกฤษธิเชษฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายวีรยุทธ ศรีสังข์ นายภาณุวัฒน์ รัตนสงฆ์ นายสมเกียรติ กล่อมเกลี้ยง นายสุธี หล่อวาเหล็ก นายสมพงษ์ ปัญญามณีเลิศ นายพิพัฒน์พงศ์ ขนอนคราม จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผู้สร้างได้เล่าว่า ตัวเครื่องบรรจุทรายประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนสายพานลำเลียงทำจากยางยาว 2 เมตร ปรับความเร็วด้วยการควบคุมมอเตอร์ขับขนาด 1 แรงม้า สามารถลำเลียงทรายได้ในอัตรา 60-140 กิโลกรัมต่อ 1 นาที และส่วนควบคุมการบรรจุตัวเครื่องทรงกระบอกทำจากเหล็ก ด้านในมีชุดกวาดป้องกันทรายติด ที่น้ำหนัก 17-20 กิโลกรัมต่อถุง สามารถบรรจุได้ 7-14 ถุงต่อนาที ยิ่งกว่านั้นยังสามารถผลิตได้ต่อเนื่องทำให้ผลิตได้ทันต่อความต้องการ สามารถบรรจุได้ทั้งทรายเปียกและทรายแห้ง

นอกจากนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการใช้ไฟฟ้า เครื่องยังมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง จากชุดผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน ทำให้สามารถย้ายไปทำงานได้ทุกที่แม้ไฟฟ้าดับหรือไม่มีระบบไฟฟ้า คิดที่ความเร็วสูงสุด 7 ถุงต่อนาที สามารถผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 420 ถุงต่อชั่วโมง เปรียบเทียบกับการผลิตของคนที่ 2 ถุงต่อนาที ใช้เวลา 1 ชั่วโมงไม่หยุดพัก ผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 120 ถุง พบว่าเครื่องผลิตได้มากกว่า 3.5 เท่า

สำหรับประชาชนในพื้นที่ใดที่กำลังประสบภัยจากน้ำท่วม หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ ดร. สถาพร ทองวิค หมายเลขโทรศัพท์ 089-6859337

 

 

 

เขียนโดย : มณีรัตน์ ปัญญพงษ์  กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี