มทร.ธัญบุรี ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตา

หากเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายของทั่วๆไป เราจะสามรถเลือกซื้อสินค้าได้จากการอ่านฉลาก ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อที่ติดมากับแพ็กเก็ตของสินค้าชนิดนั้นได้อย่างสะดวกสบาย ในขณะที่ผู้มีความพิการทางสายตา ถ้าหากพวกเขาจะเลือกซื้อสินค้าสักอย่างการอ่านฉลากก็คงจะทำไม่ได้หากแต่ ก็คงจะไม่ใช่จะได้ได้เลยเสียทีเดียว

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางสายตา และเพื่อความสะดวกในตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในแต่ละชนิด ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้คิดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้น

โดย ผศ.จุฑามาศ ได้เปิดเผยให้ฟังว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบโครงสร้าง และกราฟิกบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด โดยนำแนวคิดของ Universal Design มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างขวดสบู่เหลว และครีมล้างหน้า เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา โดยมีการจัดวางตัวอักษรเบรลล์ไว้บนด้านข้างของขวด เพื่อสะดวกต่อการสัมผัสและการอ่านของผู้พิการทางสายตาในการออกแบบยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ ขวดสบู่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โดยบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนขนาด 80 กรัม, บรรจุในรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ลักษณะการใช้งานเป็นการเปิดกล่องโดยเลื่อนด้านข้าง เปิด-ปิด กล่อง ได้ง่าย ขนาดเหมาะสม จับได้ถนัดมือ, บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ครีมล้างหน้าบรรจุ ขวดขนาด 100 มล.และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวบรรจุขวด ขนาด 400 มล.

 

ทั้งหมดบรรจุในขวดพลาสติก ในรูปทรงขวดซึ่ง ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงธรรมชาติของขนนก ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความอ่อนโยน ความนุ่มนวล ความสวยงาม และรูปแบบขวดสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริง

โครงการดังกล่าว ยังได้รับ รางวัลพิเศษ Soar to new Heights ที่จัดขึ้นในงาน 1st Cultural Innovation International Festival (CIIF 2011) ที่ I-Shou University, Kaohsiung, ประเทศไต้หวัน เมื่อ วันที่ 24-27 สิงหาคม 2011 ที่ผ่านมา อีกด้วย

      

 

เขียนโดย : มณีรัตน์ ปัญญพงษ์  กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี