ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ถ่ายทำรายการสโมสรสุขภาพทาง MCOT

ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ถ่ายทำ MCOT จากผลงานเครื่องมือช่วยหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผิดปกติในขณะการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็ก