ภาพบรรยากาศงานสืบสานสงกรานต์ไทย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.อำนาจ   ศิลวัตร   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์   สมาคมศิษย์เก่า  ข้าราชการเกษียณ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมจัดงานสืบสานสงกรานต์ไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม