ภาพบรรยากาศ สถานศึกษาเวียดนาม ดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการด้านการเกษตร  จากประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี วันที่  3  เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 35   ท่าน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด  การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน  และงานวิจัยต่างๆ ของคณาจารย์  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายสายเกษตรต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม