ขอแสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น อ.พิศาล ตันสิน และนางรุ่งอรุณ ศรีเครือ  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรีเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล