ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี  สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่   ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 2 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 2-3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม