นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย