Electric Power Wheelchair Upstairs “รถเข็นไฟฟ้า” นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได

รถเข็นไฟฟ้า นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได […]

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในที่สูง‏

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในท […]

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นแบบ ต้นทุนต่ำ สร้างชิ้นงานเร็ว

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นแบบ ต้นทุนต่ […]