ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็ […]

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ […]

ชี้ระบบรับตรงรวมของทปอ.กำกวมมทร.ธัญบุรีแนะแจงรายละเอียด-เพิ่มโควตาเฉพาะทาง

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช […]