ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ดูข่าวประกาศทั้งหมด

นับถอยหลังการส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ”

สามารถส่งเอกสารผลงานได้ 2 ช่องทางดังนี้

ส่งเอกสารผลงานทางไปรษณีย์

22 มกราคม 2564

ส่งเอกสารผลงานด้วยตนเอง

29 มกราคม 2564

ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ณ ปัจจุบัน


ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ธัญบุรี และประเทศไทย