ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160426-banner-thanyaburigame-01-190x92.jpg

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING 2016

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/banner-20151201-01-190x129.jpg

Rajamangala University of Technology-Tha …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment

ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย

10 ปัญหาสำคัญ  สภาวะขาดแคลนน้ำ เกิดภาวะเ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ IP Clinic

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160425-IPClinic02-190x78.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธั …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160425-robot-190x101.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และปี2, 3, 4 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/moneynew11-757x315-01-190x79.jpg

  นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  และ ปี 2, 3, …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , , | Leave a comment

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-20160418-01-186x190.jpg

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-20160418-01-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --รับสมัครงาน | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ ทุกคนร่วมใจอย่าใช้สิ้นเปลือง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ทุกคนร่วมใจอย่าใช้สิ้นเปลือง-134x190.jpg

น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ ทุกคนร่วมใจอย่าใ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/12042016-1-190x113.jpg

  การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพราชการและทุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/12042016-190x101.jpg

  ชื่อโครงการ โครงการอบรมเตรียมความ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ทุนการศึกษา | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160408-banner-03-190x127.png

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

การขอผ่อนผันทหารและสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160408-รด-01-190x79.jpg

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น / รอรับสิทธิ …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment

ปล่อยน้ำไหลหยด ระวังจะหมดไม่มีน้ำใช้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/ปล่อยน้ำไหลหยดระวังจะหมดไม่มีใช้-134x190.jpg

การตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้านเพื่อประหยั …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment