นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ชนะเขียนแผนการตลาด

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/dsc_0633-190x126.jpg

ทีม RMUTT3-MK2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , | Leave a comment