นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ชนะเขียนแผนการตลาด

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/dsc_0633-190x126.jpg

ทีม RMUTT3-MK2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “บุ๋ม” นางสาวเครือมาศ ชุ่มจิต “ต้น” นายพรชัย พร้าวงษ์ “กวาง” นางสาวกมลชนก เจริญผล “เบียร์” นางสาวโสภิดา พวงเพชร และ “เต้” นายจักรายุ จิรชีวพงศ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการเขียนแผนการตลาดของบริษัทไพรมไลฟ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีมหาวิทยาลัย 14 มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 66 ทีมเข้าแข่งขัน โดยจับมือทีม “RMUTT_MK” เพื่อนร่วมสาขาประกอบด้วย …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , | Leave a comment