4 หนุ่ม ทุกอย่างอยู่เรา งานอาสา อยู่ในจิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/04/rmutt053-190x126.jpg

“ใจเท่านั้น ใจพร้อม แล้วกายจะพร้อม ทุกชีวิตอยู่ในมือของพวกเรา ทำด้วยใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ” เสียงของ 4 หนุ่ม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อาสาสมัครศูนย์เหยี่ยวเวหาปทุมธานี ศูนย์วิทยุปทุมธานี และมูลนิธิร่วมกตัญญู (ในส่วนของหน่วยกูชีพ) จิตอาสาช่วยเหลือบริเวณพื้นที่พรธิสาร 3 คลอง 6 จ. ปุทมธานี โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดยาวติดกัน 5 วัน ซึ่งโอกาสการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก เขาเหล่านี้ต้องอยู่ประจำศูนย์ในการช่วยดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ “ปาล์ม” นายปราโมทย์ พันธุ์ภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาสาสมัครศูนย์เหยี่ยวเวหาปทุมธานี ศูนย์วิทยุปทุมธานี เล่าว่า ประมาณ 1 ปี ที่ได้เข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัคร …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment